Stø oss som din grasrotmottaker.

Velg Øyfjell utvikling som din grasrotmottaker. Øyfjell Utvikling ynskjer å vere ein pådrivar og tilretteleggar for kultur og næringsliv i bygda, samt arbeide for rekruttering av nye innbyggarar og driver av nettsiden oyfjell.no.