Næringsliv

Det hamrast, kjevlast, høvlast, ystast, sagast og målast. Det kjøpast og seljast i alle krikar og krokar av bygda vår.

Skuletur til saga
Skuletur til saga

Kva og av kven? Det får du vite her:

 • Bukkane Bruse / 97 10 42 21
 • Hyttedalen Maskin / 90 02 57 71
 • Langhuset / langhuset.no / 97 19 84 17
 • Lars Tore Seltveit, tømrar / 95 22 48 29
 • Legaost + diverse andre produkt / legaost.no / 40 29 01 60
 • Listog hytte facebook.com/listoghytte / 91 37 91 46
 • Longvik Hytteutleige / telemarkferie.com/ / 99 24 41 37
 • Rauland Laft / raulandlaft.no / 95 24 81 87
 • Reiki – Klara Listog / 91 37 91 46
 • Sandras Systoge / 90 96 82 09
 • Skolås Gard / skolaasgard.no /90 84 93 44
 • Sollid Lafteverkstad / sollidlaft.no / 90 11 91 25
 • Soneterapeut Eirin / 99 01 70 15
 • Sud-Fundli Gard – hytteutleie / fundli.no / 99 29 37 29
 • Straumebui / 97 15 95 57
 • Trovatn Landhandel / 35 07 37 89
 • Vinje Rørvinjeror.no /35 07 01 10
 • Vinje Fjelltjenester / facebook.com/VinjeFjellTjenester / 977 62 331
 • Øko-grønt AS / 35 07 38 76 / 91 80 57 27
 • Øyfjell Brau / 97 15 95 57
 • Øyfjell Maskin / 97 63 46 72
 • Øyfjell Rekneskapskontoroyfjellregnskap.no / 35 07 37 15
 • Øyfjell Sag og høvlerisagoghovleri.no / 97 15 49 39 / 99 04 06 48

Saknar du nokon på denne oversikta over næringsdrivande i Øyfjell?

Tak gjerne kontakt med oss for å gjere ho komplett!

Øyfjellkjøkken
Øyfjellkjøkken
Bukkane Bruse. Foto: Arild Hansen
Bukkane Bruse. Foto: Arild Hansen
Galleri Straume
Galleri Straume
Fjellost frå Lega
Fjellost frå Lega
Live og Åne i geitefjoset
Live og Åne i geitefjoset
Real bygg
Real bygg
Øyfjell sag og høvleri
Øyfjell sag og høvleri