Øyfjell Utvikling

Øyfjell Utvikling ynskjer å vere ein pådrivar og tilretteleggar for kultur og næringsliv i bygda, samt arbeide for rekruttering av nye innbyggarar.

Styret

Fem hardtarbeidande styremedlem skal syte for at me oppfyller visjonen vår ”Øyfjell – ei levande bygd”! Desse fem er leiar Anna Vinjerui Lid,  Madeleine Ek, Lena Øygarden, Christina M Eriksen, Grethe Bjørkholt Seim.

På biletet over er det gamle og nye  representantane i Øyfjell Utvikling. Foto: Reidar Peersen.

Me tar gjerne imot spørsmål, idèar og tilbakemeldingar på epost eller fjes-til-fjes!

Du reddar dessutan dagen til Anna om du sender inn smått eller stort nytt til nettsida!

Kontakt

Kontakt oss:
oyfjell.utvikling@gmail.com

Kontakt nettsida:
oyfjell.utvikling@gmail.com