Øyfjell Skytterlag

Kvar onsdag så godt som året rundt yrer det av små og store skytterar på dei to skjotebanane i bygda. Vinterstid innandørs i skjotebanen på grendehuset, elles utandørs på nye Øyfjell Skjotebane. Alle skyttarar, nye og gamle, unge og eldre er hjarteleg velkomne!

For meir informasjon om skyttarlaget, sjå Øyfjell skyttarlag sin heimeside. 

Kontaktinformasjon
epost : http://oyfjell@skytterlag.no.

Elin Rugli
92448040