Mottakarteam

Er du nysgjerrig på Øyfjell, men manglar lokal guide og Øyfjellsorakel?

Tak kontakt med oss

I Øyfjell Utvikling,  vi svarar gjerne på spørsmål, samt vidareformidlar eventuelle ynskje om leige av prøvebustad til huseigar  Vinje kommune.

– me gler oss til å høyre frå deg!

Kontakt:

oyfjell.utvikling@gmail.com