Mottakarteam

Er du nysgjerrig på Øyfjell, men manglar lokal guide og Øyfjellsorakel?

Tak kontakt med oss

Emilie Asplin, Anne Kvaale Bjerk og Anna Vinjerui Lid dannar Øyfjell Utvikling sitt mottakarteam, og svarar gjerne på spørsmål, samt vidareformidlar eventuelle ynskje om leige av prøvebustad til huseigar, Vinje kommune.

– me gler oss til å høyre frå deg!

Kontakt:

oyfjell.utvikling@gmail.com