Fjellrøst sangkor

Fjellrøst er eit nyoppstarta damekor som syng songar i alle moglege sjangerar. Me er ein gjeng damer med ulik musikalsk erfaring, men felles er at alle likar å synge.  Kontaktinformasjon:
Om detta høyrast ut som noko for deg, eller om du har nokre spørsmål ta kontakt med Lena Ø. Gaastjønn på mobil: 97496485.