Fjellrøst sangkor

Fjellrøst er eit nyoppstarta damekor som syng songar i alle moglege sjangerar. Me er ein gjeng damer med ulik musikalsk erfaring, men felles er at alle likar å synge.  


Me samlast på grendehuset i Øyfjell kvar onsdag frå klokka 6 til 8 for song og prat.


Kontaktinformasjon:
Om detta høyrast ut som noko for deg, eller om du har nokre spørsmål ta kontakt med Lena Øygarden på mobil: 97496485.