Øyfjell’s bustedfelt

Vinje kommune er no ferdige med opparbeiding av bustadfeltet i Øyfjell. Søknadsfristen for fyrste tildeling av tomter er 01.08.2020. Er det fleire som ynskjer same tomt innan denne fristen vert avgjersle gjort med loddtrekning. Etter 01.08.2020 vert tomtene tildela fortløpande til dei som søkjer.  Tomteprisen er kr 200 000 (kr 250 000 om tomta er større enn … Fortsett å lese Øyfjell’s bustedfelt